Zapotrzebowanie na rynku pracy 2023

W marcu 2023 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,4%. To zdecydowanie jeden z najniższych poziomów na tle całej Europy. Prognozy przewidują, że w tym roku zapotrzebowanie na rynku pracy będzie jeszcze większe – i to w niejednej branży. Co warto wiedzieć?

Raport Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2023 roku

Jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy? Raport Ministerstwa Edukacji Narodowej każdego roku publikuje zestawienie przedstawiające zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Głównym celem tego typu raportu jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Na liście od lat umieszczone są 33 zawody, w tym m.in.:

 • automatyk,
 • cieśla,
 • dekarz,
 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • kierowca mechanik,
 • mechatronik,
 • monter konstrukcji budowlanych,
 • monter izolacji przemysłowych,
 • monter konstrukcji budowlanych,
 • monter nawierzchni kolejowej,
 • technik programista,
 • technik mechatronik,
 • technik spawalnictwa,
 • technik budowy dróg,
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 • technik montażu i automatyki stolarki budowlanej.

 

W 2023 roku na liście pojawiły się cztery nowe zawody:

 • operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,
 • monter izolacji przemysłowych,
 • technik izolacji przemysłowych,
 • technik gospodarki odpadami.

Jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy?

Zapotrzebowanie na rynku pracy – pracownicy produkcyjni i logistyczni

Jak wskazują dane GUS, produkcja przemysłowa w 2022 roku była wyższa w porównaniu z 2021 rokiem aż o 4,6%. Praca na produkcji zyskała na zapotrzebowaniu. Poszukuje się wielu operatorów maszyn i urządzeń – w 2023 roku zapotrzebowanie będzie wyłącznie rosło.

Rozwój jest prognozowany także dla branży logistycznej, która odpowiada aż za 9,3% polskiego PKB. Występuje niedobór pracowników zarówno fizycznych, jak i wykwalifikowanych. Mowa tu o:

 • magazynierach,
 • kurierach,
 • operatorów urządzeń, w tym m.in. wózków widłowych,
 • inżynierów ds. logistyki,
 • specjalistów ds. obsług klienta.

Zapotrzebowanie na pracowników a województwa

Warto wiedzieć, że zapotrzebowanie na rynku pracy 2023 różni się także w zależności od województwa. Jak wskazuje Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”, zapotrzebowanie jest następujące:

 • województwo dolnośląskie – m.in. krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, blacharz,
 • województwo kujawsko pomorskie – m.in. magazynier-logistyk, asystentka stomatologiczna, ślusarz, przetwórca mięsa,
 • województwo lubelskie – m.in. cukiernik, mechanik pojazdów kolejowych i samochodowych, piekarz,
 • województwo lubuskie – m.in. asystent osoby niepełnosprawnej, stolarz, krawiec, betoniarz-zbrojarz,
 • województwo łódzkie – m.in. cukiernik, protetyk słuchu, monter izolacji budowlanych,
 • województwo małopolskie – m.in. ortoptystka, opiekunka dziecięca, ogrodnik, cukiernik,
 • województwo mazowieckie – m.in. piekarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, krawiec, ortoptystka,
 • województwo opolskie – m.in. lakiernik samochodowy, opiekun medyczny, technik architektury krajobrazu,
 • województwo podkarpackie – m.in. krawiec, kucharz, pracownik obsługi hotelowej, opiekunka środowiskowa,
 • województwo podlaskie – m.in. kucharz, tapicer, przetwórca mięsa, technik agrobiznesu,
 • województwo pomorskie – m.in. krawiec, ślusarz, stolarz, technik analityk, opiekunka dziecięca,
 • województwo śląskie – m.in. cukiernik, tapicer, ślusarz, modelarz odlewniczy,
 • województwo świętokrzyskie – monter nawierzchni kolejowych, kucharz, elektryk, technik agrobiznesu,
 • województwo warmińsko-mazurskie – monter jachtów i łodzi, operator maszyn leśnych, opiekun w domu pomocy społecznej, monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • województwo wielkopolskie – piekarz, opiekun medyczny, kierowca mechanik, dekarz,
 • województwo zachodniopomorskie – rybak śródlądowy, operator maszyn leśnych, monter jachtów i łodzi, technik geodeta.

Zapotrzebowanie na rynku pracy 2023 według Barometru Zawodów

Barometr Zawodów to kolejna, coroczna prognoza sytuacji na polskim rynku. Bierze on pod uwagę trzy grupy branż:

 • deficytowe, w których brakuje pracowników,
 • nadwyżkowe, w których pracowników jest więcej, niż wskazuje zapotrzebowanie,
 • zrównoważone, w których liczba pracowników odpowiada potrzebom pracodawców.

W 2023 roku największe zapotrzebowanie na rynku pracy według Barometru Zawodów dotyczy:

 • lekarzy,
 • ślusarzy, 
 • pielęgniarek i położnych,
 • nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
 • magazynierów,
 • kierowców autobusów,
 • psychologów i psychoterapeutów,
 • pracowników ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielnych księgowych.

W zestawieniu po raz drugi nie pojawia się żadna profesja nadwyżkowa. Jeśli z kolei chodzi o grupę zawodów zrównoważonych, na liście plasują się m.in. fryzjerzy, kelnerzy, barmani, dentyści, pedagodzy, prawnicy, pracownicy przetwórstwa spożywczego, recepcjoniści, ratownicy medyczni, rolnicy, hodowcy, rybacy, a także specjaliści ds. finansów, administracji, PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.

Zapotrzebowanie na rynku pracy 2023 dotyczy wielu zawodów, jednak jest to przede wszystkim branża elektryczna, techniczna, produkcyjna i logistyczna. To najważniejsze sektory, w których warto szkolić się w najbliższych latach. Jeżeli intersuje Cię praca za granicą i najbardziej poszukiwane zawody za granicą, to przeczytaj nasze poprzednie wpisy.

Zobacz również: