Outplacement co to?

Zwolnienie z pracy nie kojarzy się z przyjemnym doświadczeniem. Wręcz przeciwnie – często towarzyszy mu stres oraz lęk przed nieznanym. Czasami redukcja zatrudnienia w firmie jest jednak nieunikniona. Pracodawca zwalniający swoich pracowników może zdecydować się na tzw. outplacement. Outplacement co to jest i jaka jest jego dokładna definicja? Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Czym jest outplacement?

Jaka jest definicja outplacementu i czym on właściwie jest? Outplacement to nic innego jak system łagodnych zwolnień pracowników, zwany również zwolnieniem monitorowanym. Stanowi on swego rodzaju program aktywizacji zawodowej osób, które zostały lub mają zostać zwolnione. Outplacement ma za zadanie wesprzeć pracowników oraz pomóc im w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Można wyróżnić 3 rodzaje outplacementu:

 • indywidualny,
 • grupowy,
 • mieszany.

Jak sama nazwa wskazuje, outplacement indywidualny dotyczy konkretnych pracowników. Często to zwolnienia osoby z kadry zarządzającej. Działania są wówczas ukierunkowane stricte na tę osobę i jej potrzeby. Outplacement indywidualny nie jest popularnym rozwiązaniem. Zdecydowanie częściej spotyka się outplacement grupowy. Jest przeprowadzany w przypadku zwolnień grupowych. Co istotne – nie zawsze pozostaje on dobrą wolą pracodawcy, ponieważ w niektórych przypadkach zwolnienia monitorowane są obligatoryjnie. Mówi o tym art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Outplacement mieszany to połączenie outplacementu grupowego i indywidualnego. Najczęściej jest przeprowadzany w niewielkiej grupie osób, jednak każda z nich jest traktowana w sposób indywidualny.

Outplacement definicja

Korzyści, jakie niesie za sobą outplacement

Wiesz już czym jest outplacement, zatem przejdźmy do korzyści, jakie za sobą niesie. Choć utrata pracy dla pracownika jest stresującym doświadczeniem, ma swoje zalety. Pracownicy, którzy biorą udział w outplacemencie, mają wysokie poczucie bezpieczeństwa związane z pracą. Dodatkowo zwolnienie oferuje im nowe możliwości zawodowe. Umożliwia znalezienie nowej pracy na tym samym stanowisku z lepszymi warunkami, a także otwiera przed pracownikiem nowe ścieżki kariery.

Outplacement pozwala również zmniejszyć poczucie niesprawiedliwości wśród zwalnianych pracowników. Osoby te nie czują się winne. Świadomość, że nie zostały zwolnione z własnej winy pozytywnie wpływa na ich pewność siebie. Outplacement pozwala uniknąć przyzwyczajenia się do miejsca pracy i zwiększa komfort podczas rozmów kwalifikacyjnych

Proces ten niesie korzyści również dla pracodawcy. Pozwala zachować dobrą reputację u byłych pracowników, dzięki czemu nie przekreśla możliwości ponownego zatrudnienia. Pracodawcy, którzy stosują różne sposoby wsparcia odchodzących pracowników, najczęściej odnotowują wyższe zyski. Dodatkowo outplacement sprzyja wyciszeniu wszelkich negatywnych nastrojów, które w przypadku zwolnień są nieuniknione. Dzięki temu często pozwala uniknąć niepotrzebnych spraw sądowych. Rozżaleni pracownicy mogą skierować sprawę na drogę sądową, jeśli poczują się pokrzywdzeni. Wbrew pozorom – nie jest to wcale rzadkie zjawisko.

Działania podejmowane w ramach outplacementu

Nie ma określonego zakresu działań outplacementu. To wyłącznie od pracodawcy zależy, w jaki sposób zdecyduje się wesprzeć zwalnianych pracowników. Najczęstsze działania to:

 • doradztwo zawodowe – może polegać na udzielaniu porad w znalezieniu kolejnego zatrudnienia, jak i dotyczących pracy na określonym stanowisku,
 • pomoc psychologiczna – zwalniany pracownik powinien wiedzieć, że niczemu nie zawinił, powinien być świadomy swoich mocnych i słabych stron,
 • wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy – może polegać na przygotowaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, a także na poleceniu miejsca pracy lub poleceniu pracownika innym firmom,
 • wsparcie w procesie rekrutacji – pracodawca doskonale wie, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna,
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej – jeżeli zwalniany pracownik pragnie założyć swoją firmę, pracodawca może mu w tym pomóc,
 • rozwijanie kompetencji zawodowych – pracodawca pomaga w poprawieniu określonych umiejętności, ale również pomaga zdobyć nowe,
 • szkolenie pracowników – w ramach outplacementu pracownik może odbyć szkolenia i kursy,
 • poszukiwanie ofert – pracodawca może znajdować i przedstawiać pracownikowi inne oferty pracy,
 • pomoc w określeniu predyspozycji – pracodawca może pomóc pracownikowi w określeniu jego mocnych stron i tym samym dostosowaniu rodzaju pracy, która najlepiej odpowiada umiejętnościom danej osoby.

Jak widać, program outplacementowy może obejmować wiele rozmaitych działań. Mogą się one różnić w zależności od konkretnego pracownika lub jego stanowiska. Każda firma planująca zwolnienia powinna zastanowić się nad wdrożeniem outplacementu. To korzystne rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Dla wielu pracodawców zwalnianie jest nieprzyjemną, wręcz przykrą koniecznością – to rozwiązanie pomoże się z nią uporać. 

 

Zobacz również: