Współpraca z agencją pracy

Nie bez przyczyny współpraca z agencją pracy to coraz częściej wybierane przez pracodawców rozwiązanie. Tego typu wsparcie to korzystny sposób na poszukiwanie odpowiednio dobranych pracowników, charakteryzujący się wieloma korzyściami dla przedsiębiorców. Poznaj 5 największych zalet takiej współpracy!

Współpraca z agencją pracy

Wiele mówi się o tym, w jaki sposób agencje pracy tymczasowej pomagają pracownikom w odnalezieniu miejsca zatrudnienia. Tym razem skupmy się jednak na tym, jak wygląda ten proces od drugiej strony, czyli współpracy agencji z pracodawcą. Klientem agencji tymczasowej jest pracodawca, którego celem jest znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy i obsadzenia wolnych stanowisk. Do podstawowych elementów pracy agencji zalicza się pomoc w procesie rekrutacyjnym. Jakie korzyści niesie za sobą współpraca z agencją pracy i tego typu wsparcie?

Współpraca z agencją pracy – 5 największych zalet

Warto także skupić się na tym, jakie zalety niesie za sobą współpraca agencji pracy tymczasowej z osobą oferującą zatrudnienie. Bez wątpienia to ogromne wsparcie dla pracodawcy. Dlaczego warto nawiązać współpracę z agencją pracy tymczasowej?

  • Mniej działań dla firmy

Oprócz przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, po stronie obowiązków agencji tymczasowej leży obsługa kadrowo-płacowa pracowników w trakcie ich zatrudnienia. Do zadań wówczas należy wypłata wynargodzeń dla pracowników. To także agencja pracy tymczasowej zleca pracownikom niezbędne badania, zajmuje się obsługą dokumentów i umów, rozlicza urlopy, L4 czy wystawia świadectwo pracy. Taka współpraca to ogromna oszczędność czasu dla pracodawcy. To listy zadań należy dopisać także pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy, organizację kontaktów osób poszukujących pracy z potencjalnym pracodawcą, kierowanie osób do pracy za granicą do zagranicznych pracodawców czy informowanie pracodawców i kandydatów do pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz o możliwych zmianach.

  • Oszczędność czasu 

Jeśli przedsiębiorca nawiąże współpracę z agencją pracy jedną z największych korzyści, jakie odczuje to oszczędność czasu. Usługi agencji wyręczają pracodawcę w wielu czasochłonnych czynnościach m.in. w procesie rekrutacyjnym. Taki czas często trwa parę tygodni oraz wymaga wiele zaangażowania i uwagi. Dzięki takiemu wsparciu nie tylko zaoszczędzimy czas, ale także dostaniemy kompleksową opiekę nad tym procesem. Powyżej opisane działania, które zostaną oddelegowane do listy zadań agencji to rzeczy, którymi pracodawca nie musi się zajmować, a bywają pochłaniaczami czasu. Dzięki temu możemy skupić się na kluczowych aspektach działania firmy, a papierkową robotę oddelegować agencji. 

  • Oszczędność finansowa

Współpraca z agencją pracy tymczasowej oznacza niższe nakłady administracyjne, co łączy się bezpośrednio z odciążeniem działu personalnego przedsiębiorstwa. Ustawowe obowiązki kadrowe przejmuje wówczas agencja pracy. W zakresie obowiązków wymienia się także wywiązywanie się z zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Dużą korzyścią z perspektywy przedsiębiorcy jest pomoc przy pozyskiwaniu pracowników z zagranicy. W takich przypadkach agencja pracy tymczasowej pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata, a także przejmuje wszelkie procedury dotyczące legalizacji pobytu. Fachowa pomoc to także gwarancja poprawności formalnej i uniknięcie niepotrzebnych kar finansowych. 

  • Redukcja ryzyka

Zdarza się, iż dobór pracownika po jakimś czasie okazuje się niewłaściwy. Wiąże się to ze zwolnieniem pracownika, którego następstwem jest najczęściej kilkumiesięczny okres wypowiedzenia. Niestety, takich sytuacji nie da się uniknąć, jednak współpraca z agencją pracy gwarantuje pomoc i znalezienie odpowiedniego pracownika na zastępstwo. System pracy tymczasowej umożliwia przejęcie pracownika do firmy na stałe, dzięki czemu pracodawca ma szansę poznać pracownika przed zaoferowaniem mu umowy o pracę. Redukuje to ryzyko podjęcia  błędnej decyzji personalnej.

  • Współpraa z agencją pracy pozwala na korzystanie z zasobów agencji

Niepodważalną zaletą korzystania z usług agencji pracy jest korzystanie z jej zasobów i baz danych. Takie agencje dysponują najczęściej pulą zmotywowanych do pracy kandydatów. Rozszerzenie działalności rekrutacyjnej poza granice kraju pozwala na dostęp do szerszej gamy specjalistów, zarówno pod względem liczby kandydatów, jak i różnorodności profesji oraz kwalifikacji.

 

Zobacz również: