Outsourcing pracowniczy co to jest?

Podstawą dobrze działającej firmy jest struktura oparta na doświadczonych i dobrze dobranych do stanowiska pracownikach. Nie zawsze jednak wszystkie działania są korzystne finansowo by wykonywać je wewnętrznie – dlatego firmy nierzadko decydują się na przekazanie pewnych funkcji i obowiązków na podmiot zewnętrzny. Czym więc jest outsourcing pracowniczy i na jakich zasadach działa? Kiedy najlepiej z niego skorzystać? – dowiesz się z poniższego wpisu. 

Outsourcing pracowniczy – co to jest?

Outsourcing pracowniczy nazywany jest wymiennie leasingiem pracowniczym. Choć outsourcing pracowniczy jest coraz częściej wykorzystywany w firmach, nie ma swojej definicji prawnej. W Kodeksie Pracy nie znajdziemy o nim informacji, dlatego wiele agencji pracy korzysta z przepisów ustawy o zatrudnieniu tymczasowym. Wówczas osoba zatrudniona na podstawie umowy outsourcingu pracowniczego może pracować na rzecz konkretnej agencji przez okres nie dłuższy, niż 18 miesięcy podczas kolejnych 36.

Samo słowo pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem terminu outside-resource-using co w uproszczeniu tłumaczy się jako korzystanie z zewnętrznych źródeł. Najprościej mówiąc, jest to przekazanie części obowiązków w ręce podmiotu zewnętrznego. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma, która świadczy profesjonalne usługi właśnie w tym zakresie. Takie podmioty często oferują usługi z zakresu księgowości, szkoleń, administracji kadrowej czy też IT. Wyróżniamy więc

  • outsourcing pełny – kompleksowa obsługa całego działu firmy
  • outsourcing selektywny – obsługa tylko niektórych obszarów firmy

Outsourcing pracowniczy na czym polega?

Outsourcing pracowniczy – na czym polega?

Cały proces leasingu pracowniczego polega na przekazaniu pewnej części obowiązków innemu podmiotowi. Taki organ zewnętrzny jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wybrania kandydatów, którzy najlepiej pasują do konkretnego stanowiska. To również firma zewnętrzna zajmuje się regulowaniem wszelkich opłat związanych z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em.  

Firma, która podpisuje umowę z jednostką outsourcingową, jest całkowicie uwolniona od prowadzenia rozliczeń, także tych związanych ze zwolnieniami lekarskimi, czy urlopami. Nie powinno się jednak utożsamiać outsourcingu z umową zleceniem. Choć zależności między podmiotami w przypadku obu typów umów są podobne, nie są tym samym. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, outsourcing jest działaniem długoterminowym. To stworzenie nowego rodzaju więzi pomiędzy firmami, czyli układ partnerski, z którego obie strony czerpią korzyści.

Outsourcing pracowniczy – dlaczego warto?

Leasing pracowniczy bez wątpienia ma wiele plusów. Nic więc dziwnego, że jest tak często wybieranym rozwiązaniem przez pracodawców, szczególnie zagranicznych. Dlaczego warto się na niego zdecydować?

Redukcja kosztów

Dla firm korzystanie z outsourcingu pracowniczego to przede wszystkim oszczędność finansowa i uniknięcie zatrudniania i rekrutowania kolejnych pracowników. Firma nie ponosi kosztów rekrutacji oraz szkolenia pracowników. Jeśli chodzi np. o firmy zajmujące się księgowością, nie ma konieczności inwestowania w bazy techniczne i sprzęt. 

Wygoda 

Poprzez przekazanie zadań i obowiązków jest to także przeniesienie odpowiedzialności na organ zewnętrzny. Firma nie musi również przeprowadzać własnych rekrutacji, a to organ outsourcingowy przejmuje odpowiedzialność za kwalifikacje pracownika. Wygodna okazuje się także organizacja pracy. Osoba kierująca swoim przedsiębiorstwem nie wdraża pracowników zatrudnionych przez firmę outsourcingową. Są to zwykle wykwalifikowani pracownicy w danej dziedzinie specjaliści, których nie trzeba szkolić i instruować.  To firma zajmująca się leasingiem pracowniczym jest zobowiązana do kontroli takiego pracownika. 

Mniej formalności

Przedsiębiorstwo, które korzysta z firmy outsourcingowej, nie musi martwić się o formalności, co może mieć miejsce np. podczas legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Korzystanie z usług outsourcingu to także pewność, że jeśli dany pracownik nie sprawdzi się na danym stanowisku, zostanie on zastąpiony przez innego, a wszystkie sprawny formalne i logistyczne zostają po stronie firmy outsourcingowej. O formalności nie powinien martwić się także pracownik, ponieważ organ leasingowy jest w tym zakresie pomocny.

 

Zobacz również: