Agencja pracy tymczasowej

Proces poszukiwania pracy na własną rękę bywa często trudny i czasochłonny. Podobnie wygląda sprawa jeśli chodzi o szukanie kandydatów do pracy przez pracodawców. Istnieją jednak podmioty, które ten proces mogą znacznie ułatwić obu stronom. Czym jest agencja pośrednictwa pracy oraz agencja pracy tymczasowej i którą z nich najlepiej wybrać? 

Agencja pracy tymczasowej

Choć agencja pracy tymczasowej często może być kojarzona z formą dorywczego zarobku, nic bardziej mylnego. Jest to jednak agencja, która zajmuje się samodzielnym zatrudnieniem pracowników, a następnie podnajmowaniem ich innym firmom. Wówczas wypłata dla pracownika kierowana jest ze strony agencji tymczasowej. Mamy wtedy do czynienia z umową trójstronną, której wszystkie ustalenia dotyczą trzech stron umowy: agencji, pracodawcy użytkownika i pracownika. Podstawowym dokumentem regulującym usługę pracy tymczasowej jest Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Klientem  w tej sytuacji jest pracodawca, który poszukuje kandydatów do pracy za pośrednikiem agencji tymczasowej. Taka agencja korzysta z wielu metod poszukiwania najlepszych kandydatów np. za pomocą własnych baz, portali ogłoszeniowych, dyskusyjnych czy mediów społecznościowych. Po jej stronie obowiązku leży obsługa kadrowo-płacowa pracowników w trakcie ich zatrudnienia. To ona zleca pracownikom niezbędne badania, zajmuje się obsługą dokumentów i umów, rozlicza urlopy, L4 czy wystawia świadectwo pracy.

Agencja pośrednictwa pracy za granicą

Agencja pośrednictwa pracy

Agencja pośrednictwa pracy, nazywana jest także biurem pośrednictwa pracy lub agencją zatrudnienia. Jej zadaniem jest pośredniczenie między pracodawcą a potencjalnym kandydatem na stanowisko, które powinno być obsadzone. Celem jest więc odpowiednie dopasowanie kandydata do profilu przedstawionego przez pracodawcę. Za dodatkowe usługi może uchodzić np. pomoc dla kandydata podczas przygotowania CV, czy też dokumentów aplikacyjnych. Choć usługi agencji pośrednictwa pracy są bezpłatne, kandydat może ponieść koszty np. za  koszty transportu, wydanie wizy, koszty tłumaczeń niezbędnych dokumentów. Należy pamiętać, iż za legalne biura pośrednictwa pracy muszą posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem. Agencje pośrednictwa działają przy urzędach pracy, a także w ramach organizacji pozarządowych. Podstawy prawne działania agencji pośrednictwa pracy reguluje Ustawa z dnia 20.04.2004 O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W myśl ustawy agencja pracy tymczasowej to instytucja rynku pracy realizująca działania określone w ustawie.

Agencja pośrednictwa pracy za granicą

W przypadku agencji pośrednictwa pracy korzystają z jej usług zazwyczaj niewielkie firmy, które nie posiadają wewnętrznych struktur zarządzania zasobami ludzkimi lub takie, które ze względów np. ekonomicznych wolą oddelegować takie zadania. Inaczej obrazuje się sytuacja funkcjonowania agencji pracy za granicą – wówczas jej działania znacznie ułatwiają kwestię rozwiązywania spraw formalnych. Rynki pracy w każdym kraju mogą znacząco się różnić. Przekierowanie obowiązku zajmowania się sprawami formalnymi jest dogodne zarówno dla pracodawcy, jak i przyszłego pracownika. Pomoc takiej agencji jest niesłychanie ważna, by w sposób legalny rozwiązać kwestię legalizację pracy dla cudzoziemców. Agencja zatrudnienia kierująca osoby do pracy za granicą dla pracodawców zagranicznych, ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z osobą kierowaną do pracy za granicą oraz pisemnej umowy z zagranicznym pracodawcą. To element konieczny, by cały proces odbywał się w sposób legalny.

Agencja pośrednictwa pracy czy pracy tymczasowej – zalety i wady

Choć opis agencji pracy tymczasowej, a agencji pośrednictwa pracy wybrzmiewają podobnie, należy zwrócić uwagę na podstawowe różnice. Outsourcing pracowniczy nie jest tak ściśle uwarunkowany prawnie, w odróżnieniu od agencji pracy tymczasowej. Niepodważalną zaletą obu typów agencji jest to, iż pracodawcy (w tym przypadku klienci) mają dostęp do szerokiej puli  pracowników, dzięki temu, iż agencje oferują fachową wiedzę, dostęp do baz danych specjalistów. Dla firmy jest to także optymalizacja kosztów, jak również przeniesienie odpowiedzialności za cały proces na agencję. Choć proces pozyskiwania zarówno pracowników, jak i miejsca pracy jest dzięki powyższym podmiotom ułatwiony, szczególnie pod względem formalnym warto upewnić się, że agencja, z której usług chcemy skorzystać, jest prawnie zarejestrowana i działa w sposób legalny.

Agencje pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej to dwa różne rodzaje przedsiębiorstw, które oferują różne rodzaje usług związanych z pracą. Oto zalety i wady każdej z tych opcji:

Agencje pośrednictwa pracy

Zalety:

 • Agencje pośrednictwa pracy oferują szeroki wybór ofert pracy w różnych branżach i sektorach, dzięki czemu pracownicy mogą znaleźć pracę, która odpowiada ich kwalifikacjom i doświadczeniu.
 • Agencje pośrednictwa pracy często zapewniają pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i umów, co ułatwia proces znalezienia pracy.
 • Agencje pośrednictwa pracy mogą pomóc w negocjowaniu wynagrodzenia i innych warunków pracy.
 • Pracownicy zatrudnieni przez agencję pośrednictwa pracy często mają możliwość pracy na różnych stanowiskach i w różnych firmach, co może przyczynić się do rozwoju zawodowego.

Wady:

 • Agencje pośrednictwa pracy pobierają prowizję od pracowników, co może zmniejszyć ich wynagrodzenie.
 • Często pracownicy zatrudnieni przez agencje pośrednictwa pracy nie mają zapewnionych długoterminowych perspektyw zatrudnienia, co może prowadzić do niepewności i braku stabilności finansowej.
 • Agencje pośrednictwa pracy nie zawsze gwarantują takie same korzyści i zabezpieczenia jak tradycyjne zatrudnienie w firmie.
 

Agencje pracy tymczasowej:

Zalety:

 • Agencje pracy tymczasowej oferują pracownikom możliwość pracy na krótkoterminowych projektach i umowach, co może być korzystne dla osób, które potrzebują elastyczności w harmonogramie pracy.
 • Pracownicy zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej mają możliwość zdobycia doświadczenia w różnych branżach i sektorach, co może przyczynić się do rozwoju zawodowego.
 • Agencje pracy tymczasowej mogą oferować dodatkowe korzyści, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne.

Wady:

 • Agencje pracy tymczasowej pobierają prowizję od pracowników, co może zmniejszyć ich wynagrodzenie.
 • Pracownicy zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej często nie mają zapewnionych długoterminowych perspektyw zatrudnienia, co może prowadzić do niepewności i braku stabilności finansowej.
 • Agencje pracy tymczasowej nie zawsze gwarantują takie same korzyści i zabezpieczenia jak tradycyjne zatrudnienie w firmie.

 

Zobacz również: